Робота з батьками

 1. Збори з елементами тренінгу "Адаптація до навчання учнів 1 класу".doc (104448)
 2. Протокол батьківських зборів.docx (13389)
 3. Школа батьківства.docx (100052)
 4. Батьківські збори Режим дня першокласника..docx (26086)
 5. План роботи батьківський комітет.docx (20596)
 6. План роботи з батьками.docx (14444)
 7. Положення про батьківські збории.docx (24000)
 8. Батьківські збори Стилі виховання дитини в сімї.doc (52736)
 9. Батьківські збори Як перетворити читання в захоплення.docx (32658)
 
 
 

Закон України «Про освіту» (витяг) 

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини.
1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей.

 • Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, рідної мови, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів.

 • Сприяти одержанню дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати домашню освіту відповідно до вимог до її змісту, рівня та обсягу.

 • Виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
   

Стаття 60. Права батьків. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

 • Вибирати заклад освіти для неповнолітніх дітей.

 • Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладах освіти.

 • Звертатися до органів державного управління освітою з питань навчання, виховання дітей.